Christelijk Kinderdagverblijf Tollol
Prins Johan Frisostraat 17
3751 DP Bunschoten Spakenburg
info@kinderdagverblijftollol.nl
Tel: 033-2999559

Het is beren gezellig bij Tollol!
Samen lezen, spelen en leren
Gezonde voeding en snacks
Veilig buiten spelen in de frisse lucht
Heerlijk samen knutselen
Previous
Next

Kwaliteit

De kwaliteit van onze kinderopvang staat beschreven in haar Pedagogisch Beleid. Dit wordt jaarlijks getoetst aan de regelgeving van de GGD met steekproeven, ondervragingen aan de groepsleidsters en inspectie van de Kinderopvang.

Wij zijn van mening dat met een goede interactie tussen Tollolteam, oudercommissie en ouders, we de ruimte kunnen bieden aan uw kind om optimaal te kunnen ontwikkelen & ontplooien. We werken met het Totaalproject van de KIKI beer die net als uw kind ook op Tollol komt. Begeleid door de groepsleidster die met KIKI de kinderen vertelt wat hij heeft meegemaakt, leren de kinderen omgaan met leuke en minder leuke situaties door dit bespreekbaar te maken of zichtbaar. Beer KIKI is een vriend van elk kind. De ontwikkelings gebieden van uw kind op sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch en taal gebied, worden hierbij geprikkeld en gestimuleerd. Kinderen vinden troost bij KIKI, doen spelletjes met deze beer, gaan met hem buiten spelen en meer! Er zijn uitgewerkte thema’s, standaard, christelijk en zelf gecreeerd die aansluiten op de beleveniswereld van het kind van 0-4 jaar en wordt voor uw kind geheel spelenderwijs aangeboden. Zo kan KIKI helpen bij verlies van dierbaren, bij ziekte, verhuizen, enzovoorts.

Op de website van de Landelijk Registratie Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen staat Tollol geregistreerd onder nummer 218734402. Het GGD-inspectierapport van elk jaar kunt u daar vinden. Eveneens wordt er jaarlijks controle uitgevoerd op brandveiligheid in het pand en worden alle brandblussers / haspels en nagekeken en/of vervangen.

Tollol voldoet aan de Wet kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Wat inhoud dat we een een erkende Kinderopvang zijn en er kinderopvang-toeslag aangevraagd kan worden bij de overheid. Bij “tijden en prijzen’ vind u de link naar de ’toeslagen’ site.

Uw kind is welkom

Meld uw kind vrijblijvend aan.