Christelijk Kinderdagverblijf Tollol
Prins Johan Frisostraat 17
3751 DP Bunschoten Spakenburg
info@kinderdagverblijftollol.nl
Tel: 033-2999559

Het is beren gezellig bij Tollol!
Samen lezen, spelen en leren
Gezonde voeding en snacks
Veilig buiten spelen in de frisse lucht
Heerlijk samen knutselen
Previous
Next

Kwaliteit

De kwaliteit van onze kinderopvang staat beschreven in haar Pedagogisch Beleid. Dit wordt jaarlijks getoetst aan de regelgeving van de GGD regio Utrecht. Het zal u geruststellen te weten dat er aan alles gedacht wordt.

Wij zijn van mening dat we met de juiste interactie tussen Tollolteam & ouders, uw kind optimaal kunnen laten ontwikkelen & ontplooien. We werken met het Totaalproject Uk & Puk op onze kinderopvang. Puk is een gele pop van stof en komt net als uw kind ook op Tollol als papa en mama werken. Hij maakt mee wat elk kind kan meemaken en is een vriendje van alle kinderen. Het team doet activiteiten met de kinderen en Puk en zorgen ervoor dat de ontwikkelings gebieden van uw kind op sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch en taal gebied, geprikkeld en gestimuleerd worden. Kinderen vinden troost bij Puk, doen spelletjes met Puk en gaan met hem buiten spelen en meer! Uk & Puk kent 10 thema’s van 6 weken en wordt voor uw kind geheel spelenderwijs aangeboden.

Tollol speelt in op de activiteiten van Gezin School en Kerk voor basisschool kinderen. Het actuele thema wordt tegelijkertijd door ons op de kinderopvang behandeld.

Op de website van de Landelijk Registratie Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen staat Tollol geregistreerd onder nummer 218734402. Het GGD-inspectierapport van elk jaar kunt u daar vinden. Eveneens wordt jaarlijks controle uitgevoerd op de brandveiligheid in het pand en worden alle brandblussers en toebehoren nagekeken.

Tollol voldoet aan de Wet kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Hierdoor zijn wij een erkend kinderdagverblijf. Dit houdt in dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de overheid. U kunt uw kinderopvangtoeslag berekenen op deze link.

Uw kind is welkom

Meld uw kind vrijblijvend aan.