Ouders

Oudercommissie
Op Christelijk Kinderdagverblijf Tollol is er een oudercommissie als adviesorgaan naar onze directie en als oor voor alle ouders met ideeën, klachten, bevindingen enzovoorts. De oudercommissie heeft zelf ook het kind op Tollol en weet wat ouders van hun kant beweegt. Wilt u deelnemen aan de oudercommissie, dan bent u van harte welkom! De Oudercommissie (OC) is te bereiken via emailadres: tollolouder@outlook.com.

Klachten
Christelijk Kinderdagverblijf Tollol heeft een klachtenreglement. U kunt een klachtenformulier downloaden, mocht u een klacht willen indienen. Een ingevuld klachtenformulier kunt u inleveren bij of mailen naar Tollol (zie contact gegevens).

Tollol is aangesloten bij de Geschillen commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, bij deze onafhankelijke organisatie kunt u ook een klacht indienen. Op hun website www.degeschillencommissie.nl kunt u lezen hoe u contact met hen kan opnemen en wat zij verder voor u kunnen betekenen. 

Hieronder kunt u de eerder genoemde verslagen/formulieren downloaden:

Klachtenformulier (PDF) - Jaarverslag Klachten (PDF)