Tijden & prijzen

Openingstijden: Onze opvang bied op werkdagen een ruime openingstijd van 6:30 – 18:30 uur.


Een dagdeel ochtend is van  6:30 – 12:30 uur en omvat 6 uren
Een dagdeel middag is van 12:30 – 18:30 uur en omvat 6 uren.                                                    Een hele dag is van 6:30 - 18:30 uur en omvat 12 uren

Pakketten: tevens hebben wij pakketten die ieder naar wens kan uitbreiden met extra halve of hele uren.

Dagpakket: 7:30-17:30 (10 uur opvang)

Ochtendpakket: 7:30-12:30 (5 uur opvang)

Middagpakket: 12:30-17:30 (5 uur opvang)

plus-uren: Bij alle pakketten hierboven beschreven kunt u plus uren of halve uren toevoegen in de ochtend of namiddag.

De prijs is voor pakket uren en extra uren gelijk €7.70 per uur en €3.85 per half uur

Haal-en Brengtijden: Brengtijd ochtend tussen 6:30 - 9:00 uur. Bij een dagdeel halen en brengen tussen 12:30-13:00 uur. Ophalen middag ná 16:30 uur. Ons programma begint om 9:00 uur.

Feestdagen: We zijn 52 weken per jaar op werkdagen open met uitzondering van de erkende (christelijke) feestdagen. Op Goede vrijdag, Biddag & Dankdag zijn wij om 18:00 uur gesloten. Op 5, 24 en 31 december is Tollol om 17:30 uur dicht.

Tarieven 2020: Het uurtarief voor onze dagopvang is slechts € 7.70 voor een vaste dag per week. Het uurtarief is door u eenvoudig mee te berekenen tot het te betalen maandbedrag zonder ingewikkelde formules. Zo houdt u zelf zicht op uw uitgaven kinderopvang. 

Erkend Kinderdagverblijf: We zijn een erkend kinderdagverblijf. Dit betekend dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen als tegemoetkoming in de kosten. 

Flexibele Opvang: Dagopvang op maat is mogelijk. Van wege de grote veelzijdigheid aan mogelijkheden vragen wij u hiervoor een afspraak te maken om uw behoefte aan opvang te bespreken en in te kunnen vullen. 

Inclusief: De tarieven zijn inclusief: Luiers , speelgoed, verantwoorde voeding, slaapzak & knuffels, extraatjes. Liefde, aandacht, respect, rust, regelmaat, reinheid, educatie, plezier, beweging, muziek en ontwikkeling van de competenties van het kind, bieden wij uw kind als vanzelfsprekend. 

Extra dagen / Ruildagen: U kunt extra dagdelen afnemen mits er ruimte is en u mag gebruik maken van het ruilen van dagen.De ruildag mag 1 week terug en 1 week vooruit worden geruild. Vakantiedagen worden niet geruild. Extra dagen worden achteraf in rekening gebracht. Wij zien dit als een extra service van de opvang.

Automatische Incasso: Tollol werkt met maandelijks automatisch incasseren. De factuur ontvang u halverwege de maand via mail. Voor vaste opvang incasseren wij vooraf. Voor Flexibele opvang achteraf  

Kinderopvangtoeslag: Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk dit binnen 3 maanden na aanvang van de opvang is aangevraagd.

Kijk op www.toeslagen.nl..